Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Διάλυση Υπόσχεσης Γάμου

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ο κ.
από
ανακοινώνει ότι η υπόσχεση γάμου που έδωσε με τη δ.
από
δεν υφίσταται πλέον.