Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αυτού του τύπου οι αγγελίες πρέπει να δημοσιευθούν για δύο συνεχόμενες ημέρες.
Επιλέξτε την πρώτη ημερομηνία, από το καλάθι σας επιλέξτε συνέχεια αγορών και επιλέξτε την 2η ημερομηνία.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Η εταιρεία ___________________ με αριθμό μητρώου εργοδότη κοινωνικών ασφαλίσεων (ΑΜΕ): ________/_/____ ζητά να προσλάβει άτομα για τις θέσεις 1) ______________________, 2) ________________. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας ______ στο τηλέφωνο __________.

Αγγελία Εργοδότησης Αλλοδαπού