Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε και υποδείγματα σχετικά τα καταστατικά των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων πατώντας εδώ.

Ίδρυση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων