Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αν δεν είστε σίγουροι τι πρέπει να ράψετε, μπορείτε να δείτε υποδείγματα εδώ.

Εκκαθάριση Εταιρείας/ Πτώχευση Προσώπου