Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Ειδοποιήσεις Πολεοδομίας και Χωροταξίας Αρ. 90

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 1990-2012 Ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου [3] του άρθρου 90 [Τροποιητικός Νόμος 4 ΤΟΥ 39 [Ι] / 2015] Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 90, των Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμων 1990-2012 ότι
συνιδιοκτήτης του τεμαχίου με αρ.
, Φύλλο/Σχέδιο
Σχέδιο
, τοποθεσία /ενορία
, οδός/
, στην περιοχή του Δήμου
, έχει υποβάλλει στις
/
/
την αίτηση με αρ. ΠΑ
/
[αλλαγή χρήσης] στην
, χωρίς αυτή να υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για
. Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβάλουν συνιδιοκτήτες οι οποίοι θεωρούν ότι επηρεάζονται τα νόμιμα ιδιοκτησιακά συμφέροντά τους, όπως και η άνετη, νόμιμη και εύλογη κάρπωση της ιδιοκτησίας τους προς την Πολεοδομική Αρχή, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της ειδοποίησης αυτής.