Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Σας ενημερώνουμε ότι από 16 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου η τηλεφωνική εξυπηρέτηση δεν θα λειτουργήσει λόγο συντήρησης και αδειών. Μπορείτε πάντα να στέλενετε email τα οποία θα βλέπει περιοδικά η ομάδα μας.

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση που δείχνετε.

 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αύξηση - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου