Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Wedding Promise

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ο κ.
από
και τώρα
και η δ.
από
και τώρα
έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.