Όροι Χρήσης

Η World of Ads LLC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η World of Ads LLC αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω του ιστότοπου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση, παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα με τίτλο «Όροι Χρήσης» προς την οποία παρέχεται σύνδεσμος στο κάτω μέρος του ιστότοπου. Αποδεδειγμένη ακυρότητα κάποιου όρου ή δικαστική κήρυξή του ως ανίσχυρου δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών ή της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό της.

            H χρήση των υπηρεσιών του www.publees.com συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Α/ Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών

Ο ιστότοπος www.publees.com αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική υπηρεσία της World of Ads LLC. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από την PUBLEES, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της World of Ads LLC και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. H χρήση των υπηρεσιών του www.publees.com και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας δια της καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος σας δίνει ένα περιορισμένο, όχι αποκλειστικό, αμεταβίβαστο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας, μόνο όμως για προσωπική και όχι για εμπορική, αθέμιτη ή άλλου είδους χρήση εκτός της προβλεπόμενης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), χρήση λογισμικού ή μεθόδων τεχνολογίας, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των επιμέρους ιστοσελίδων του ιστότοπου www.publees.com. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, κοινοποίηση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της World of Ads LLC ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την World of Ads LLC ή/και την ηλεκτρονική της υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της PUBLEES LTD ή/και του www.publees.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες του ιστότοπου www.publees.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Β/ Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.publees.com αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές τις ιστοσελίδες και την ηλεκτρονική υπηρεσία της World of Ads LLC PUBLEES για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την εγκυρότητα των κειμένων προς δημοσίευση είναι ο συντάκτης και εντολέας τους.

Γ/ Εφαρμοστέο δίκαιο- παρέκταση αρμοδιότητας

Για κάθε επίλυση διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή από την χρήση των υπηρεσιών της www.publees.com αρμόδια είναι τα καθ ύλην δικαστήρια της πόλεως της Λευκωσίας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του Delawer USA.

 Δ/ Περιορισμός ευθύνης

Η World of Ads LLC θα ευθύνεται για δόλο και βαριά αμέλεια μόνο στην περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση παραγγελθέντων υπηρεσιών ή σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της World of Ads LLC με την ονομασία www.publees.com ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιαστούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η World of Ads LLC ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.publees.com. Οι άνθρωποι της World of Ads LLC και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.publees.com καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη διαδικασία δημοσίευσης κάθε παραγγελίας σας, όμως δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη δημοσίευση των κειμένων σας στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως π.χ. σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (σεισμοί, τσουνάμι κ.λπ.), σε περίπτωση προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων, γενικών ή του κλάδου των εφημερίδων, και γενικά σε κάθε περίπτωση την οποία δεν δύναται να ελέγξει, όπως π.χ. σε περίπτωση απώλειας του κειμένου από το μέσο το οποίο επιλέξατε ή από αμέλεια του μέσου να ολοκληρώσει τη δημοσίευση. Σε περιπτώσεις συνθηκών ανωτέρας βίας, το www.publees.com, εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως, θα επικοινωνεί με το μέσο και εσάς, προκειμένου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση και σχετική επιστολή από το μέσο (όπου αυτό παρέχεται) για τον λόγο που συνέβη το γεγονός, καθώς και την επόμενη ημέρα που μπορεί να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση. Η World of Ads LLC και η ηλεκτρονική της υπηρεσία www.publees.com δεν υποχρεούνται να στείλουν αντίγραφα των εφημερίδων με τις καταχωρίσεις και δεν υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο των εφημερίδων με τις καταχωρίσεις των εντολέων τους. Η αποστολή των αντιτύπων γίνεται με την εκάστοτε συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία και η World of Ads LLC δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης από ευθύνη ή αμέλεια δική της. Επίσης, δεν ευθύνονται για άλλες υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν προέρχονται από εμάς. 

E/. Διαδικασία παραγγελίας (Μπορείτε να μας επισκεφθείτε και στο κανάλι μας στο ΥοuTube, όπου παρουσιάζουμε τον τρόπο παραγγελίας!)

Ε.1. Επιλογή υπηρεσίας:

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ στο όνομα της υπηρεσίας που επιθυμείτε, και στη συνέχεια θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια φόρμα συμπλήρωσης με προκαθορισμένο κείμενο ή με ελεύθερο κείμενο ή με προκαθορισμένο κείμενο και πεδίο ανεβάσματος φωτογραφίας ή με ελεύθερο κείμενο και πεδίο ανεβάσματος φωτογραφίας ή μόνο με πεδίο ανεβάσματος. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξτε «Υπολογισμός τιμής». Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε πολλές ημερομηνίες δημοσίευσης, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε τις τιμές σε πραγματικό χρόνο καθώς και να αναζητήσετε συγκεκριμένο μέσο προβολής για τη δημοσίευση που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αυτό προστίθεται στο καλάθι σας επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης, και ακολουθείτε τα ίδια βήματα και για το δεύτερο ίδιο ή άλλο προϊόν. Όταν επιλέξετε το καλάθι αγορών, στην οθόνη σας θα εμφανιστεί μια αναλυτική κατάσταση των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει και θα σας δοθεί η δυνατότητα προεπισκόπησης της δημοσίευσής σας, ενώ μπορείτε να επιλέξετε να σας αποσταλούν αντίτυπα των εφημερίδων. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας ή της πλοήγησής σας στον ιστότοπο www.publees.com. Την ίδια διαδικασία εφαρμόζετε για κάθε υπηρεσία δημοσίευσης που σας ενδιαφέρει.

Ε.2. Ολοκλήρωση της παραγγελίας σας:

 Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε «ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ/NEXT STEP». Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας: όνομα προϊόντος, επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης, τιμή ανά τεμάχιο, μερικό σύνολο, ΦΠΑ, τελικό σύνολο.

 Ε.3. Διαγραφή των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών:

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποια από τις δημοσιεύσεις που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο «διαγραφή προϊόντος από το καλάθι» το οποίο εμφανίζεται με το σύμβολο κάδου απορριμμάτων δίπλα από την υπηρεσία που επιλέξατε και αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα των αγορών σας. Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό δημοσιεύσεων που θέλετε να παραγγείλετε και τα τυχόν αντίτυπα που επιθυμείτε να σας αποστείλουμε, προχωράτε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Αμέσως εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες (δείτε την ενότητα «Ολοκλήρωση της παραγγελία σας»).

Ε.4. Ακύρωση της παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώριση των στοιχείων σας στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της Πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας, του PayPal™ και του Paybybank. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα ή να πατήσετε σε οποιονδήποτε σύνδεσμο σας μεταφέρει εκτός διαδικασίας παραγγελίας. Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την PUBLEES στο τηλέφωνο +35722007139 +30 2106095370, ή με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello (παπάκι) publees.com. Για τις δημοσιεύσεις κοινωνικών, δικαστικών, λοιπών καταχωρίσεων και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων, η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει έως τη 12:00 μεσημβρινή ή τη 12:00 μεσημβρινή της επόμενης ημέρας, σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιηθεί μετά το πέρας αυτής και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η δημοσίευση ή το μέσο δεν έχει προχωρήσει στη στοιχειοθεσία της στο φύλλο. Για τις διαφημίσεις, η ακύρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αν μεσολαβούν τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες μέχρι τη δημοσίευσή της.

Σημείωση: Όλες οι παραγγελίες που καταχωρίζονται, ολοκληρώνονται και αποστέλλονται μετά τις 12:00 μ.μ. προωθούνται για τη μεθεπόμενη ημέρα ή σε οποιαδήποτε μετέπειτα ημερομηνία έχετε επιλέξει, ή την πρώτη διαθέσιμη εργάσιμη ημέρα της εφημερίδας σε περίπτωση Σαββατοκύριακου, απεργιών ή αργιών. ​Οι παραγγελίες που δίνονται μετά τις 12:00μ.μ. της Παρασκευής, καθώς και μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μπορούν να εκτελεστούν στις εκδόσεις της Δευτέρας καθώς το εμπορικό/διαφημιστικό τμήμα των εφημερίδων δεν λειτουργεί και θα προωθούνται για τις εκδόσεις της Τρίτης.

Ε.5. Επιλογή τρόπων πληρωμής - Τρόποι πληρωμής: Δες «Τρόποι πληρωμής»

Ε.6.  Επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό email στο λογαριασμό σας, με αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την αγορά σας. Η World of Ads LLC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στην παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα σας αποσταλεί σχετικό e-mail ή/και μήνυμα SMS. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώριση της παραγγελίας στον ιστότοπό μας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Σας προτείνουμε να διατηρείτε αυτά τα e-mail καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε αυτά τα ενημερωτικά μηνύματα, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, θα πρέπει να μας ενημερώνετε άμεσα.

Ε.7. Διόρθωση κειμένου παραγγελίας

Για τυχόν διορθώσεις/προσθήκες/διαγραφές του κειμένου, θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι τις 12:00μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας πριν από τη δημοσίευση ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας αν η δημοσίευση προορίζεται για ημέρα Σαββατοκύριακου ή αργίας. Αν απαιτηθεί οποιαδήποτε διόρθωση μετά από αυτήν την ώρα, δεν εγγυόμαστε για την ορθότητα της δημοσίευσης. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, παρακαλείσθε όπως ελέγχετε το κείμενο κατά τη σύνταξή του, αλλά και στο e-mail που λαμβάνετε κατά την ολοκλήρωση. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε το κείμενό σας ακόμη και όταν αυτό βρίσκεται στο «Καλάθι» αγορών σας ώστε να διασφαλίσετε την ορθότητα της παραγγελίας σας (δείτε στο κανάλι μας στο Youtube πώς ολοκληρώνεται μια παραγγελία).   

Ε.8. Αποστολή αντιτύπων

Η αποστολή των εντύπων πραγματοποιείται την ίδια ημέρα με τη δημοσίευση, εφόσον οι εφημερίδες έχουν άμεσα διαθέσιμα αντίτυπα βάση της προ παραγγελίας που κάνουμε, όμως η παράδοσή τους δεν γίνεται την ίδια ημέρα.  Οι αποστολές εντός Ελλάδας πραγματοποιούνται με την ACS Courier. Οι αποστολές εντός Κύπρου πραγματοποιούνται με τη Γενική Ταχυδρομική. Οι αποστολές προς άλλες χώρες πραγματοποιούνται μέσω του ταχυδρομείου της Ελλάδας ή της Κύπρου, αναλόγως τη χώρα δημοσίευσης. Εξαιρούνται οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο, όπου η αποστολή πραγματοποιείται την πρώτη εργάσιμη μετά τη δημοσίευση. Οι παραδόσεις εντός Ελλάδας και Κύπρου ολοκληρώνονται συνήθως εντός 1-2 εργάσιμες ημέρες μεταξύ 10:00–17:00. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί από τον υπάλληλο της ταχυμεταφορικής να πληρώσετε για την παραλαβή, παρακαλούμε να αρνηθείτε να παραλάβετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2106095370 ώστε να φροντίσουμε άμεσα για την εξυπηρέτησή σας. Σε περίπτωση όπου έχετε επιλέξει διαφορετικά έντυπα ή/και ο τόπος παράδοσης βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή ή/και εκτός Ελλάδας ή Κύπρου, υπάρχει το ενδεχόμενο η αποστολή/παράδοσή τους να ολοκληρωθεί έως και σε 10 εργάσιμες ημέρες.

 Ε.9. Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Συναλλαγών: Δες «Προσωπικά Δεδομένα» και «Ασφάλεια συναλλαγών»