Όροι Χρήσης

Η PUBLEES LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της ή/και τα συναλλακτικά ήθη. Η PUBLEES LTD αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα, σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στο κάτω μέρος του site με τίτλο «Όροι Χρήσης», για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση. Αποδεδειγμένη ακυρότητα κάποιου όρου ή δικαστική κήρυξή του ως ανίσχυρου δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών ή της παρούσας συμφωνίας στο σύνολό της.

            H χρήση των υπηρεσιών του στο www.publees.com συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

Α/ Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας-δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα www.publees.com αποτελεί την επίσημη ηλεκτρονική υπηρεσία της PUBLEES LTD. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που αναρτάται από τη PUBLEES LTD, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της PUBLEES LTD και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. H χρήση των υπηρεσιών του www.publees.com και η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας δια της καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος, σας δίνει ένα περιορισμένο, όχι αποκλειστικό, αμεταβίβαστο δικαίωμα να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, μόνο όμως για προσωπική και όχι για εμπορική, αθέμιτη ή άλλου είδους από την προβλεπόμενη χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), χρήση λογισμικού ή μεθόδων τεχνολογίας, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της PUBLEES LTD ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη PUBLEES LTD ή/και την ηλεκτρονική της υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της PUBLEES LTD ή/και του www.publees.com ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους κυπριακούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.publees.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. 

Β/ Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, www.publees.com αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και την ηλεκτρονική υπηρεσία της PUBLEES LTD για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να μεταδοθεί. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την εγκυρότητα των κειμένων προς δημοσίευση είναι ο συντάκτης και εντολέας τους.

Γ/ Εφαρμοστέο δίκαιο- παρέκταση αρμοδιότητας

Για κάθε επίλυση διαφοράς που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή από την χρήση των υπηρεσιών της www.publees.com αρμόδια είναι τα καθ ύλην δικαστήρια της πόλεως των Λευκωσίας. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Κυπριακό δίκαιο.

 Δ/ Περιορισμός ευθύνης

Η PUBLEES LTD ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση παραγγελθέντων υπηρεσιών ή σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραγγελίας. Η ηλεκτρονική υπηρεσία της PUBLEES LTD με την ονομασία www.publees.com ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η PUBLEES LTD ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.publees.com. Οι άνθρωποι της PUBLEES LTD και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας www.publees.com καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη διαδικασία δημοσίευσης κάθε παραγγελίας σας, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη δημοσίευση των κειμένων σας στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως π.χ. σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων (σεισμοί, «τσουνάμι» κλπ.), σε περίπτωση προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων, γενικών ή του κλάδου των εφημερίδων, και γενικά σε κάθε περίπτωση την οποία δεν δύναται να ελέγξει, όπως π.χ. σε περίπτωση απώλειας του κειμένου από το μέσο το οποίο επιλέξατε ή από αμέλεια του μέσου να ολοκληρώσει την δημοσίευση. Στις περιπτώσεις συνθηκών ανωτέρας βίας, το www.publees.com, εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως, θα επικοινωνεί με το μέσο και εσάς, προκειμένου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση και σχετική επιστολή από το μέσο (όπου αυτό παρέχεται) για τον λόγο που συνέβη το γεγονός, καθώς και την επόμενη ημέρα που μπορεί να πραγματοποιηθεί η δημοσίευση. Η PUBLEES LTD και η ηλεκτρονική της υπηρεσία www.publees.com δεν υποχρεούνται να στείλουν αντίγραφα των εφημερίδων με τις καταχωρίσεις και δεν υποχρεούνται να διατηρούν αρχείο των εφημερίδων με τις καταχωρίσεις των εντολέων τους. Η αποστολή των αντιτύπων γίνετε με την εκάστοτε συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία και η PUBLEES LTD δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης από ευθύνη ή αμέλεια δική της. Επίσης, δεν ευθύνονται για άλλες υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, αλλά δεν προέρχονται από εμάς. 

E/. Διαδικασία παραγγελίας (Μπορείτε να μας επισκεφθείτε και στο κανάλι μας στο ΥοuTube, όπου παρουσιάζουμε τον τρόπο παραγγελίας!)

Ε.1 Επιλογή υπηρεσίας:

Επιλέξτε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει να αγοράσετε κάνοντας κλικ πάνω στο λεκτικό της υπηρεσίας που επιθυμείτε, και στη συνέχεια θα εμφανιστεί στην οθόνη σας μια φόρμα συμπλήρωσης με προκαθορισμένο κείμενο ή με ελεύθερο κείμενο ή με προκαθορισμένο κείμενο και πεδίο ανεβάσματος φωτογραφίας ή με ελεύθερο κείμενο και πεδίο ανεβάσματος φωτογραφίας ή σκέτο πεδίο ανεβάσματος. Συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέξτε «Υπολογισμός τιμής». Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές ημερομηνίες δημοσίευσης, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε τις τιμές σε πραγματικό χρόνο καθώς και να αναζητήσετε συγκεκριμένο μέσο προβολής για τα την δημοσίευση που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αυτό προστίθεται στο καλάθι σας επιλέγοντας την επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης, και ακολουθείτε τα ίδια βήματα και για το δεύτερο ίδιο ή άλλο προϊόν. Επιλέγοντας το καλάθι αγορών, εμφανίζεται στην οθόνη σας αναλυτική κατάσταση των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει και σας δίνεται η δυνατότητα προεπισκόπησης της δημοσίευσής σας, ενώ μπορείτε να επιλέξετε να σας αποσταλούν αντίτυπα των εφημερίδων. Η κατάσταση αυτή είναι προσβάσιμη σε κάθε στάδιο της παραγγελίας σας ή της πλοήγησής σας στον ιστότοπο www.publees.com. Την ίδια διαδικασία εφαρμόζετε για κάθε υπηρεσία δημοσίευσης που σας ενδιαφέρει.

Ε.2 Ολοκλήρωση της παραγγελίας σας:

 Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κάνετε επισκόπηση του καλαθιού αγορών σας, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και στη συνέχεια επιλέγετε «ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ/NEXT STEP». Αμέσως μεταφέρεστε σε νέα σελίδα, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών σας: όνομα προϊόντος, επιθυμητή ημερομηνία δημοσίευσης, τιμή ανά τεμάχιο, μερικό σύνολο, ΦΠΑ, τελικό σύνολο.

 Ε.3 Διαγραφή των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο καλάθι αγορών:

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε από την παραγγελία σας κάποια από τις δημοσιεύσεις που έχετε επιλέξει, πατάτε το πλήκτρο ‘διαγραφή προϊόντος από το καλάθι’ το οποίο εμφανίζεται με το σύμβολο κάδου απορριμμάτων  δίπλα από την υπηρεσία που επιλέξατε και αυτό αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα των αγορών σας. Εφόσον καταλήξετε στα είδη και τον επιθυμητό αριθμό δημοσιεύσεων που θέλετε να παραγγείλετε και τα τυχόν αντίτυπα που επιθυμείτε να σας αποστείλουμε, προχωράτε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Αμέσως εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. (βλέπε Ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας)

Ε.4 Ακύρωση της παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής της Πιστωτικής/Χρεωστικής κάρτας, του PayPal™ και του Paybybank. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα ή να πατήσετε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σας μεταφέρει εκτός διαδικασίας παραγγελίας. Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας με την PUBLEES LTD στο τηλέφωνο +35722007139, ή με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello (παπάκι) publees.com. Για τις δημοσιεύσεις κοινωνικών, δικαστικών, λοιπών καταχωρίσεων και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων, η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει έως τη 12:00 μεσημβρινή ή τη 12:00 μεσημβρινή της επόμενης ημέρας, σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιηθεί μετά το πέρας αυτής και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η δημοσίευση ή το μέσο δεν έχει προχωρήσει στην στοιχειοθεσία της στο φύλλο. Για τις διαφημίσεις, η ακύρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αν μεσολαβούν τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες μέχρι τη δημοσίευσή της.

Σημείωση: Όλες οι παραγγελίες που καταχωρούνται μετά τις 12:00 μ.μ. προωθούνται για την μεθεπόμενη έκδοση ή/και αργότερα εφόσον αυτό έχετε επιλέξει ή την πρώτη διαθέσιμη εργάσιμη ημερομηνία της εφημερίδας σε περίπτωση Σαββατοκύριακου, απεργιών ή αργιών. Σε περίπτωση που καταχωρηθεί μια παραγγελία για την επόμενη ημέρα δημοσίευσης, αλλά ολοκληρωθεί η παραγγελία μετά τις 12:00 μ.μ. ή έχει κρατηθεί στο καλάθι αγοράς και ολοκληρωθεί μετά τις 12:00 μ.μ. της ίδιας ή επόμενης ημέρας από την επιλεγμένη ημερομηνία, τότε δεν είναι δυνατή η δημοσίευσή της την επόμενη ημέρα, και προωθείται για την επόμενη διαθέσιμη, από την εφημερίδα επιλογής, ημερομηνία.

Ε.5 Επιλογή τρόπων πληρωμής - Τρόποι πληρωμής: Δες «Τρόποι πληρωμής»

Ε.6  Επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό email στο λογαριασμό σας, με τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την αγορά σας. Η PUBLEES LTD καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δε λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Ε.7 Διόρθωση κειμένου παραγγελίας

Για τυχόν διορθώσεις/προσθήκες/διαγραφές του κειμένου, θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία μας, το αργότερο μέχρι τις 12:00μ.μ. μια εργάσιμη ημέρα πριν την δημοσίευση ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας αν η δημοσίευση προορίζεται για ημερομηνία Σαββατοκύριακου ή αργίας. Πέραν αυτής της ώρας, όποια διόρθωση απαιτηθεί να γίνει ενέχει κινδύνους να μην ολοκληρωθεί σωστά η δημοσίευση. Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, παρακαλείσθε όπως ελέγχετε το κείμενο κατά την σύνταξή του, αλλά και από το e-mail που λαμβάνετε κατά την ολοκλήρωση. Σας δίνουμε την δυνατότητα να ελέγξετε το κείμενό σας, ακόμη και όταν αυτό είναι μέσα στο «Καλάθι» αγορών σας, προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η παραγγελία σας με λάθος κείμενο (δείτε στο κανάλι μας στο Youtube πως ολοκληρώνεται μια παραγγελία).   

 Ε.8. Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Συναλλαγών: Δες «Προσωπικά Δεδομένα» και «Ασφάλεια συναλλαγών»