Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Αναγγελία Γάμου με φωτογραφία

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ο
του
και της
το γένος
που γεννήθηκε
και κατοικεί
και η
του
και της
το γένος
που γεννήθηκε
και κατοικεί
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
.