Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 1369 - Γνωστοποίηση μελλοντικού γάμου

"Πριν από την τέλεση του γάμου, με όποιον τύπο και αν αυτός πρόκειται να τελεσθεί, πρέπει να γνωστοποιούνται από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν, το όνομα και το επώνυμο των προσώπων αυτών, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους και ο τόπος όπου γεννήθηκαν, όπου κατοικούσαν τελευταία και όπου πρόκειται να τελεσθεί ο γάμος. Αν ο γάμος δεν τελεσθεί μέσα σε έξι μήνες από τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί. Όταν τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν κατοικούν σε μεγάλη πόλη, η γνωστοποίηση γίνεται με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα του τόπου της κατοικίας".

Σχόλια: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε από 18.07.1982 με το άρθρο 1369 Ν. 1250/1982 - ΦΕΚ Α' 46.

Οδηγίες για την συμπλήρωση της φόρμας:

Συμπληρώστε τη φόρμα σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφά σας (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης, ταυτότητα) με Πεζά και τόνους.

Σε περίπτωση μεικτού γάμου δείτε εδώ

Συμπληρώστε το κείμενο σας με πεζά και τόνους (Παράδειγμα: Ο Γεωργίου Βασίλειος​, ιδ. υπάλληλος, του Παναγιώτη και της Μαρίας το γένος Νικολαΐδου...). Στον τόπο κατοικίας συνήθως συμπληρώνεται ο δήμος που ανήκει η περιοχή όπου μπορείτε να αποδείξετε ότι κατοικείται, όμως, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε τους υπευθύνους που θα εκδώσουν την άδεια. Όταν ο τόπος κατοικίας είναι εκτός Ελλάδας τότε πρέπει να αναγράψτε Πόλη και Χώρα σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να μην το δεχτεί η εφημερίδα. Στον τόπο που θα γίνει ο γάμος, αποφύγετε να γράψετε ιερό ναό, καθώς οι περισσότερες εφημερίδες δεν τον δημοσιεύουν. Αν είναι απαραίτητο να δημοσιευθεί παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Δείτε ένα video σχετικά με το πώς να συμπληρώσετε την φόρμα και να ολοκληρώσετε τη παραγγελία σας.

Αναγγελία Γάμου με φωτογραφία

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
Ο
του
και της
το γένος
που γεννήθηκε
και κατοικεί
και η
του
και της
το γένος
που γεννήθηκε
και κατοικεί
θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
.