Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια Συναλλαγών και πολιτική ορθής χρήσης προσωπικών δεδομένων

Το publees.com θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και του απορρήτου των συναλλαγών σας. Γι' αυτό λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των παραπάνω, το publees.com, προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη ηλεκτρονικά πρόσβαση, αποκάλυψη, απώλεια, κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Δεν πουλάμε, μισθώνουμε, ανταλλάσσουμε ή αποκαλύπτουμε καθ οιονδήποτε τρόπο τις προσωπικές σας πληροφορίες και γενικά δεν κάνουμε αθέμιτη χρήση αυτών. Επίσης, δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους προσωπικές σας πληροφορίες,  με πιθανές εξαιρέσεις στις κάτωθι περιπτώσεις:

α/όπως οι περισσότεροι κατάλογοι και ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών, πολλές φορές συνεργαζόμαστε με τρίτους, όπως με υπηρεσίες μεταφορών (courier,ΕΛΤΑ) για να σας αποστείλουμε αυτά που πρέπει, λ.χ. τιμολόγια ή τα δώρα που έχετε κερδίσει σε κάποιο από τους διαγωνισμούς μας.   Σε αυτές τις εταιρείες δίνουμε τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, το όνομα και το τηλέφωνό σας, γιατί είναι αναγκαία για την ορθή διεκπεραίωση της δουλειάς τους.

β/ Σε περίπτωση που μας ζητηθούν στοιχεία από τις εισαγγελικές ή δικαστικές αρχές, με νόμιμο τρόπο ή στην περίπτωση αστυνομικών και ανακριτικών ερευνών. Επίσης, η αποκάλυψη των πληροφοριών που συλλέγουμε μπορεί να γίνει προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικά μας έννομα συμφέροντα ή συμφέροντα τρίτων και πάντα μέσα στο πλαίσιο  του νόμου και της απονομής της δικαιοσύνης.

γ/ Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή μισθώνουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε σε άλλες εταιρείες. Παρ΄όλα αυτά, σε περίπτωση συγχώνευσής μας με τρίτη εταιρεία ή αλλαγή της εταιρικής μας μορφής , θα αναγκαστούμε να δώσουμε τα στοιχεία αυτά στη διάδοχό μας εταιρεία, αλλά αυτά θα καλύπτονται και τότε από πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και συναλλαγών.

δ/ Ενδέχεται να μοιραστούμε μη προσωπικές πληροφορίες, όπως ο αριθμός των καθημερινών επισκεπτών της σελίδας μας, ή το ύψος και είδος των παραγγελιών μας), με τρίτες εταιρείες συνεργάτες μας, και δη διαφημιστικές εταιρείες. Αυτές οι πληροφορίες δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία σας.

 

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε αυτομάτως του όρους χρήσης και τις πρακτικές που ακολουθούμε αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό ή τα μέτρα ασφάλειας που τηρούνται από ιστοσελίδες εκτός της δικής μας, με τις οποίες συνδεόμαστε (link)  ή οι οποίες παραπέμπουν σε εμάς.