Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Γάμοι

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
AND
The marriage took place on
, at
, between
and