Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ [COVID-19]

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την προσωρινή τροποποίηση στους όρους χρήσης στο σημείο Ε8α. που αφορά την τις παραδόσεις αντιτύπων μετά από την επιστολή που λάβαμε από την ACS courier.

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αποφάσεις ΡΑΕΚ