Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

Αργία 25ης Μαρτίου

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς επισκέπτες μας ότι λόγω της αργίας της Εθνικής μας Επετείου, έχουμε απενεργοποιήσει τις ημέρες που

δεν θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες ή δεν θα δεχθούν δημοσιεύσεις όπως μας εχουν ενημερώσει,

για την δική σας διευκόλυνση στην επιλογή των ημερομηνιών δημοσίευσης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την κατανόηση που δείχνετε σε αυτό το θέμα.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε βάση του δικού σας εγγράφου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε και το παρόν υπόδειγμα:
 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : (πx ΛΕΜΕΣΟΥ)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω, Δήλωση Μεταβίβασης: (_/_/___/___)
 
Πωλητής/τες:
(όνομα επώνυμο/επωνυμία)
(Διεύθυνση αριθμός), ΔΙΑΜ. (αριθμός διαμερίσματος) (π.χ. OLYMPOS COURT αν δεν υπάρχει γράψτε κενό)(ταχυδρομικός κώδικας)
(π.χ. Δήμος/Πόλη/Επαρχία)
 
Αγοραστής:
(όνομα επώνυμο)
(Διεύθυνση ), ΔΙΑΜ. (αριθμός διαμερίσματος)
(π.χ. OLYMPOS COURT) (ΤΚ)
(π.χ. Δήμος/Πόλη/Επαρχία)
 
Χρ. Εγγραφής __/___
φύλλο/Σχεδ. /Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.  _/_-___-___/_/___/_
Είδος Ακινήτου π.χ. Χωράφι
Υπαϊδιοκτησίες: π.χ. ΑΜΠΕΛΙ
Έμβαδό τ.μ. : π.χ. 3000
Γεωγραφική Περιοχή : (ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣ)
Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακιν. (π.χ. 1/2)
Ποσό Πώλησης:  € 70,000.00
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε Φ.Π.Α., ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στο ποσό πώλησης.
 

Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Αρ. 25