Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Οδηγίες για την δημοσίευση

Παρακαλούμε συμπληρώσετε μια ανακοίνωση κάθε φορά, και επιλέξετε υπολογισμό τιμής για κάθε ανακοίνωση ξεχωριστά.
Μόλις επιλέξτε έντυπο και ημερομηνία, επιλέξτε συνέχεια αγορών για να καταχωρίσετε νέα ανακοίνωση ή δείτε το καλάθι σας για ολοκληρώστε την δημοσίευση που έχετε ήδη στο καλάθι σας.

Αιτήσεις – Αποφάσεις Εγκατάσταση ΑΠΕ - Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)