Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 15343
Πληροφορίες : ___________ ____________
Τηλ: 213 2004 582 Fax : 213 2004 585
Αγία Παρασκευή __-__-20__
Αρ.Πρωτ.: _____/__-__-20__
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι o/η ____________ ___________ του __________ και της ___________ που γεννήθηκε στην _______, το έτος ____ και είναι γραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Αγίας Παρασκευής με α/α _____/_ έχουν υποβάλλει αίτηση οι γονείς της, _________ ________ & __________ ______ , κάτοικοι Γέρακα Αττικής οδός _____ _____ για αλλαγή του επωνύμου της από "_________"σε "_________". Καλείται όποιος τυχόν αντιτίθεται στην πιο πάνω αλλαγή , όπως μέσα σε δεκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Αττικής, στο Τμήμα Αστικής & Δημοτικής Κατάστασης , οδός Λ.Μεσογείων 415-417 Αγία Παρασκευή, τις αντιρρήσεις του για την πιο πάνω αλλαγή.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
________ ______

Δείτε ένα video σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε τη παραγγελία σας ή μεταβείτε στα υποδείγματα για να κάνετε πιο εύκολα την δημοσίευσή σας.

Αλλαγή Ονόματος ή Επωνύμου