Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

Αργία 25ης Μαρτίου

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς επισκέπτες μας ότι λόγω της αργίας της Εθνικής μας Επετείου, έχουμε απενεργοποιήσει τις ημέρες που

δεν θα κυκλοφορήσουν οι εφημερίδες ή δεν θα δεχθούν δημοσιεύσεις όπως μας εχουν ενημερώσει,

για την δική σας διευκόλυνση στην επιλογή των ημερομηνιών δημοσίευσης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη και την κατανόηση που δείχνετε σε αυτό το θέμα.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πολιτογράφησης μπορείτε από εδώ να δείτε αρκετές από τις περιπτώσεις.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

«Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η ______ _________ από Kokkonis Complex, Block __, flat ___, Artas __, 4041 Limassol υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ127) για πολιτογράφησή της ως Κύπρια πολίτης. Οποιος γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χορηγηθεί η αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει στον Υπουργό Εσωτερικών στη Λευκωσία γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η δημοσίευση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί για δύο συνεχόμενες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο επόμενο βήμα παρακαλούμε όπως επιλέξετε δύο ημέρες από το ημερολόγιο που εμφανίζετε στο κουμπί δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε εδώ, υποδείγματα από δημοσιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Αίτηση Πολιτογράφησης