Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πολιτογράφησης μπορείτε από εδώ να δείτε αρκετές από τις περιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η δημοσίευση αυτή πρέπει να δημοσιευθεί για δύο συνεχόμενες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο επόμενο βήμα παρακαλούμε όπως επιλέξετε δύο ημέρες από το ημερολόγιο που εμφανίζετε στο κουμπί δημοσίευση. Μπορείτε να δείτε εδώ, υποδείγματα από δημοσιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Αίτηση Πολιτογράφησης