Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Σημείωση: Το είδος δημοσίευσης αφορά κάθε είδους Βυτιοφόρα, εγκατάσταση γεννητριών για φούρνους, ζαχαροπλαστεία κτλ.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν η δημοσίευσή σας αφορά αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, τότε θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία Αιτήσεις – Αποφάσεις Εγκατάσταση ΑΠΕ - Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

Αίτηση - Απόφαση Άδειας Εγκατάστασης