Προσθήκη νέου τύπου Δημοσιεύσεων

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

Η συγκεκριμένη δημοσίευση πρέπει να γίνει για 3 (τρεις) συνεχόμενες ημέρες. Παρακαλούμε αφού επιλέξετε τον υπολογισμό τιμής, επιλέξετε τρεις ημέρες από το ημερολόγιο που θα δείτε το κουμπί δημοσίευση διπλά από την εφημερίδα

Χορήγηση Άδειας Οχήματος