Υπόδειγμα Περίληψης Αναγνώρησης Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
 
Με την υπ’ αριθμ. _____/____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως νόμιμη η σύσταση της Αθλητικής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας με την επωνυμία «______________________» με τον διακριτικό τίτλο και με τη διεθνή ονομασία «_____________________________», της οποίας έδρα ορίστηκε η πόλη των _______________ και ως σκοπός η ανάπτυξη και η καλλιέργεια του αθλήματος της αυτοάμυνας μέσα από αγώνες, επιδείξεις και σεμινάρια.
 
______________, __/__/____
 
Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος
_____________ ________________
 
Υπόδειγμα Ίδρυσης - Αναγνώρισης Αθλητικού Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Αθλητικού Σωματείου - Συλλόγου