Υπόδειγμα Περίληψης Αναγνώρισης Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. ___/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ______________", με έδρα τον Δήμο _________ Αττικής, οδός _______ αρ. ___, σκοπός του οποίου είναι η συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών, η προαγωγή και ανάπτυξη της παιδείας, η προώθηση και ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, η εξυγίανση και εκσυγχρονισμός της παιδείας, η πλήρης εφαρμογή της Δωρεάν Παιδείας, η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών, η ίδρυση βιβλιοθηκών, η ηθική συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς , η βελτίωση της δομής της εκπαίδευσης και των αναλυτικών προγραμμάτων, η συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της άμιλλας για μάθηση και εργασίακαι της πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα και έξω από το σχολείο, η μελέτη των προβλημάτων των μαθητών, η καλλιέργεια των σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου, από __/__/____, καταστατικό του.

Αθήνα, __/__/20__

Ο/ Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος

 

 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε και υποδείγματα σχετικά τα καταστατικά των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων πατώντας εδώ.

Ίδρυση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων