Υπόδειγμα Περίληψης Αναγνώρισης Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. _____/____ απόφαση του Ειρηνοδικείου _________ αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία "______________________________", με έδρα τον Δήμο ____________  Αττικής, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση της χρήσης του ποδηλάτου ως οικολογικού μέσου μετακίνησης και ψυχαγωγίας, ως τρόπου ζωής, η ανάδειξή του σε αντιδιαστολή με άλλα ρυπογόνα μέσα μεταφοράς, όπως το αυτοκίνητο και η διεκδίκηση καλύτερων υποδομών για τους ποδηλάτες (π.χ. ποδηλατοδρόμων) και οτιδήποτε εν γένει συνάδει με την προώθηση και προστασία του ποδηλάτου και των ποδηλατών και περιέχεται στο, από __-__-____, καταστατικό του.

Αθήνα __/__/__

Ο/ Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος

____________  _____________

 

Υπόδειγμα Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου