Υπόδειγμα Περίληψης Αναγνώρισης Φιλοζωικού Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. ___/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) έγινε δεκτή αίτηση αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία «______________________________________» και το διακριτικό τίτλο «___________», το οποίο θα εδρεύει στην Αθήνα, οδός __________ αριθμ. __, και θα έχει ως σκοπό την παροχή άμεσων και άνευ αμοιβής υπηρεσιών κτηνιατρικής αρωγής σε αδέσποτα ή άγρια ζώα, τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων μέσω δωρεάν στειρώσεων και διευκόλυνσης υιοθεσιών, και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με ζητήματα ευζωίας, και διατάχθηκε η εγγραφή του σωματείου στο οικείο βιβλίο.

________, __/__/____

Ο/Η Πληρεξούσιος/α  Δικηγόρος

_____________  ____________

 

Υπόδειγμα Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου