Υπόδειγμα Περίληψης Καταστατικού Μη Κερδοσκομικού Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. _______/____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «_____________________» που εδρεύει στο _____________ Αττικής, στην οδό______________ αρ. ___ και εγκρίθηκε το από __/__/____ καταστατικό του, αποτελούμενο από _______ ____ (__) άρθρα και σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο _____ (__) αυτού, ήτοι μελέτη προβλημάτων του νηπιαγωγείου και επίλυση αυτών, στήριξη παιδιών και αναβάθμιση υπηρεσιών και εξοπλισμού με κάθε δυνατό και επιτρεπόμενο από το καταστατικό και από τον νόμο μέσο.
_______, __/__/____
Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος
_____________ _____________
 
 

Υπόδειγμα Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου