Υπόδειγμα Περίληψης Σύστασης Σωματείου Για την Προώθηση του Αθλητησμού

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 
 Με την υπ’ αρ. ______/_____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) έγινε δεκτή αίτηση αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία ________________________, το οποίο θα εδρεύει στους ________________ (________________) και θα έχει ως σκοπό την εν γένει προώθηση, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού με την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων καλλιέργειας του Ολυμπιακού Αθλήματος ________________ και τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
 
____________, __/__/____
 
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
____________ _________________
 
 
Υπόδειγμα Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου