Υπόδειγμα Περίληψης Αναγνώρισης Μη Κερδοσκοπικού Κοινωφελούς Σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αρ. _________/____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το σωματείο με την επωνυμία «______________________________________________» και τον διακριτικό τίτλο «____________________», που εδρεύει στnν _______, του οποίου οι καταστατικοί σκοποί συμπεριλαμβάνουν την καλλιέργεια του πνεύματος συνεργασίας και κοινής δράσης για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση συνθηκών ζωής των __________________ ____________ κατοίκων της Ελλάδας, την αφιλοκερδή και εθελοντική βοήθεια, οικονομική ενίσχυση, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη και συμπαράσταση σε πρόσωπα με καταγωγή από τη Δημοκρατία του ____________ που φτάνουν στην Ελλάδα, αλλά και μελών οικογενειών τους που χρήζουν οικονομικής ή ψυχολογικής στήριξης, και ιδίως την φροντίδα για ικανοποίηση αναγκών διατροφής, ένδυσης, καταλύματος για ολιγοήμερη διαμονή, μετακίνησης ως και ορισμένων πάγιων επειγουσών αναγκών τους, εξεύρεσης εργασίας και για την εν γένει προσαρμογή στην Ελλάδα.

_____________, __/__/____

O/Η Πληρεξούσιος/ία Δικηγόρος

_______________ ____________

 

Υπόδειγμα Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου - Συλλόγου