Πως να κάνετε την δημοσίευσή σας!

Δείτε το video και θα καταλάβετε πόσο εύκολο είναι να δημοσιεύσετε την αναγγελία του γάμου σας, τα δικόγραφα σας, τις δικαστικές αποφάσεις, το καταστατικό του σωμτείου σας, την αλλαγή του ονόματός ή επωνύμου, κ.α. μέσω του publees.com εύκολα, γρήγορα και οικονομικά!!

 

Μερικά είδη Δικογράφων: Δικόγραφα Αγνώστου Διαμονής, Αγωγές διαζυγίων, Εξώσεις (βίαιης αποβολής), Κατάσχεσης, Κληρονομικών υποθέσεων, Απώλεια τίτλων κ.λ.π.

Δημοσιεύστε πιο εύκολα από ποτέ πατώντας τα κάτωθι Links! Μερικές συντομεύσεις για τις ποιο συχνές σημοσιεύσεις.

Δικόγραφα 
Τραπεζικά Δικόγραφα
Αναγγελία Γάμου
Ίδρυση - Αναγνώριση Σωματείου ή Συλλόγου
Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου ή Συλλόγου