Υποδείγματα Καταστατικών Σωματείου

Τα υποδείγματα που θα βρείτε αφορούν πραγματικές υποθέσεις έτσι όπως αυτές δημιουργήθηκαν από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές και δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες. Μπορείτε να αντιγράψετε ολόκληρο ή μερος των υποδειγμάτων και να τα επικολλήσετε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου διαμορφώνοντάς τα έτσι ώστε να καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες.

Τα υποδείγματα αυτά δεν αποτελούν νομική συμβουλή και η παράθεσή τους δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει το έργο του δικηγόρου. Να συμβουλεύστε πάντα δικηγόρο για την υπόθεση που σας αφορά.