Καθορισμός υπηκοότητας

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης εκδίδει Βεβαιώσεις κυπριακής υπηκοότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για καθορισμό υπηκοότητας.
 
Συνοδευτικά έγγραφα:
 
· Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου αιτούντος/ αιτούσας
· Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας και διαβατηρίου γονέων αιτούντος/ αιτούσας 

Κάντε τώρα την δημοσίευσή σας από εδώ