Αίτηση απόκτησης ή αποκήρυξης της κυπριακής υπηκοότητας

Σύφωνα με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου, όσοι θέλουν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις για απόκτηση ή αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας καθώς και παραχώρηση βεβαίωσης καθορισμού της υπηκοότητας υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις και στις οικείες διπλωματικές αρχές (πρεσβείες και προξενεία). Ακολούθως, όλες διεκπεραιώνονται από τον Κλάδο Ιθαγενειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα συνοδευτικά έγγραφα όλων ανεξαιρέτως των αιτήσεων θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, δηλαδή θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE» αν προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, ειδάλλως να είναι σφραγισμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.

* Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το site έχουν αποκλειστηκά ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελούν νομική συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθήτε στον νομικό σας σύμβουλο σχετικά με τα θέματα που σας απασχολούν.

Κάντε τώρα την δημοσίευσή σας από εδώ.