Αίτηση απόκτησης ή αποκήρυξης της κυπριακής υπηκοότητας

Αργία Αγίου Πνεύματος
Ενημερώνουμε τους αγαπητούς μας φίλους ότι, λόγο της αργίας του Αγίου Πνεύματος, έχει αλλάξει η κυκλοφορία των εφημερίδων.
Για το λόγο αυτό, καθώς και για να αποφευχθούν τυχόν λάθη στις δημοσιεύσεις από τις εφημερίδες, έχουμε απενεργοποιήσει ημερομηνίες από 03 - 06 Ιουνίου,
προκειμένου να διασφαλίσουμε στο μέγιστο δυνατόν την ποιότητα των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
Όσοι πελάτες έχουν ήδη επιλέξει εφημερίδα που έχει αλλάξει την κυκλοφορία της, θα ενημερωθούν με e-mail για την νέα ημερομηνία δημοσίευσης.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση που δείχνετε!

Σύφωνα με το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης της Κύπρου, όσοι θέλουν να αποκτήσουν την Κυπριακή υπηκοότητα θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις για απόκτηση ή αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας καθώς και παραχώρηση βεβαίωσης καθορισμού της υπηκοότητας υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις και στις οικείες διπλωματικές αρχές (πρεσβείες και προξενεία). Ακολούθως, όλες διεκπεραιώνονται από τον Κλάδο Ιθαγενειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα συνοδευτικά έγγραφα όλων ανεξαιρέτως των αιτήσεων θα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, δηλαδή θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE» αν προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, ειδάλλως να είναι σφραγισμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας και από τη διπλωματική αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.

* Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το site έχουν αποκλειστηκά ενημερωτικό σκοπό και δεν αποτελούν νομική συμβουλή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθήτε στον νομικό σας σύμβουλο σχετικά με τα θέματα που σας απασχολούν.

Κάντε τώρα την δημοσίευσή σας από εδώ.