Τι πρέπει να γράφει η αναγγελία γάμου;

Έχουμε φτιάξει μια "έξυπνη" φόρμα για εσάς η οποία βασίζετε σε αυτό που ζητούν οι εφημερίδες βάση νόμου να γράφετε.

Το μόνο που θα χρειαστεί, είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με Μικρά Γράμματα (πεζά) και τόνους και να διαβάσετε τα χρήσιμα info που φαίνονται δίπλα από την φόρμα της αναγγελίας του γάμου.

Στις περιπτώσεις των μεικτών γάμων (Έλληνες με κατοίκους άλλων χωρών) είναι απαραίτητο να γραφτούν όλα τα στοιχεία των αλλοδαπών μελλόνυμφων με Ελληνικούς χαρακτήρες (βάση επίσημης μετάφρασης) και με Αγγλικούς σε παρένθεση (βάση των επίσημων εγγράφων της χώρας τους). Η φόρμα μας υποστηρίζει τις παρενθέσεις και έτσι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση πριν προχωρήσετε στην καταχώρηση της εντολής δημοσίευσης, επικοινωνήστε με την αρμόδια κατά τόπους αρχή για να σας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τους μεικτούς γάμους.