Υπόδειγμα Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου Αλλαγής Επωνυμίας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
 
Με την υπ’ αριθμ. ____/____ απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 και 24 του καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «_________________________________» και ήδη μετά την τροποποίησή του σε «___________________________» που εδρεύει στην Αθήνα και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο καταστατικό του.
_________, __/__/____
Ο/Η Πληρεξούσιος/α Δικηγόρος
____________ ______________
 
 

Υπόδειγμα Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου - Συλλόγου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το παρακάτω υπόδειγμα, αλλάζοντας το περιεχόμενο ή/και συμπληρώνοντας ότι λείπει, ενώ μπορείτε να επικολλήσετε και το δικό σας πρότυπο το οποίο ήδη έχετε.

Αμέσως μετά, πατήστε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ για να πάρετε προσφορές για τη δημοσίευσή σας!

Επιλέξτε ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για να δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες και διαλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία για την δημοσίευσή σας.

Ολοκληρώστε τα βήματα από το καλάθι αγορών και δείτε την καταχώρησή σας δημοσιευμένη την ημέρα που της επιθυμητής ημερομηνίας δημοσίευσης!

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω στοιχεία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου - Συλλόγου